LMS Bele AB prioriterar miljöarbete som en viktig förutsättning för en hållbar utveckling. Vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar och förebyggande av förorening där helhetssynen betonas. Vi tillhandahåller produkter, förpackningar och tjänster som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

I vår verksamhet har vi ett helhetstänkande som baserar sig på våra produkters totala livscykel från råvara via framställning till användning och återvinning. Genom att använda våra produkter och tjänster förlängs livslängden på konsumtionsprodukter såsom till exempel möbler, bilsäten, inventarier och inredning. Vi är ständigt uppdaterade om miljöförbättrande varor, produkter och tjänster.

Vid inköp, val av råvaror och produktutveckling strävar vi efter alternativa lösningar som minskar påverkan på miljön och förbrukningen av råvaror och energi.

Samtliga medarbetare uppmuntras till ett aktivt miljöarbete genom utbildning och information om våra miljöplaner. Vi visar öppenhet och informerar om företagets miljöpåverkan och miljöarbete.

I vår strävan att medverka till så lite utsläpp som möjligt ser vi regelbundet över orderläggande för att kunna minimera antalet transporter från våra leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt för att minimera onödiga leveranser från vårt lager.

LMS Bele AB följer miljölagstiftningen och strävar efter att arbeta i enlighet med miljöstandarden ISO 14001. Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Västra Frölunda 2014-02-17