Med anledning av den senaste tidens debatt om flourpolymerer och deras giftiga effekt på miljön vill vi passa på att informera om våra produkter i detta sammanhang.

Kemikalieinspektionen (Kemi) är central tillsynsmyndighet för kemiska produkter och biotekniska organismer. Kemikalieinspektionen svarar för tillsynen över tillverkare och importörer av kemiska produkter och varor med avseende på produkternas och varornas miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Leather Master Scandinavia följer de föreskrifter och regler som gäller för alla våra produkter. Vår ambition är att alltid ligga steget före när det gäller val av produkt, så att en trygg och säker användning inom miljö-. och hälsoområdet kan uppnås.

I vissa typer av Fluorpolymerer förekommer ämnet PFOS som ansetts av expertisen som miljöbov och är sedan i Maj 2008 förbjudet.

PFOS används definitivt inte i någon av Leather Master Scandinavias produkter, impregneringsmedlen inkluderade.