Produktutveckling

Vår tekniska chef Kent Hjort står för större delen av vår testning och produktutveckling.

Att följa utvecklingen och hitta nya, bättre och gröna lösningar är något vi arbetar mot med stort fokus. Här ser vi hur Kent har blandat och testar nya lösningar för vår läderskyddskräm.