Vi stödjer Aktiv Skola


Tackcertifikat Aktiv skola

Vi på Leather Master Scandinavia är stolta över att stödja stiftelsen Aktiv Skola.

Stiftelsen tar ett brett grepp över skolan och frågor som berör den. De har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har de valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.

En del av detta material är filmen ”Jag tror jag är lite kär i dig” som nu nått över fem miljoner visningar på YouTube. Den lämnar ingen förälder oberörd och är en viktig film för ungdomar i dagens digitala samhälle.

Gå gärna in och titta på deras hemsida där de skriver om allt det viktiga arbete de gör.

aktivskola.org