Läder – hållbart och slitstarkt


Var kommer läder ifrån? Hur tillverkas det? Vilka är de vanligaste typerna? Är det ett hållbart material? Det finns många frågor samt förutfattade meningar om läder, för att reda ut saker och ting så vi börjar vi från början....

Vad är läder?

Läder är i grunden en råvara som kallas hud eller skinn beroende på om det kommer från ett stort eller litet djur, det är först när huden eller skinnet garvats som det blir läder. Lädrets övre del, avhårad och garvad kallas för narv. Läder med full narv, dvs. ej korrigerad har en oöverträffad styrka och lämpar sig därför mycket väl till klädslar för både möbler och fordon. Hudarna som används kommer nästan uteslutande från nötdjur som en restprodukt från livsmedelsindustrin och de finaste hudarna anses komma från just Skandinavien. Det finns fleraanledningar till detta, dels har vi väldigt bra djurhållning, klimatet är gynnsamt och taggtråd används inte i någon större utsträckning.

Från slakteriet går hudarna som väger ca 25 kg styck vidare på pall till auktion/ råvarugrossist och är saltade för att förhindra förruttnelse under transport senare till garveriet. I garveriet förädlas hudarna till läder som sedan säljs vidare till möbeltillverkare eller fordonsindustrin där lädret kläs på möbler och säten.

Detta händer på garveriet

Hudarna anländer till garveriet, men innan hudarna kan bearbetas måste de först tvättas i en process som kallas blötläggning, detta avlägsnar salt, avföring och smuts från dem. De blötlagda hudarna placeras sedan i en stor tunna fylld med bland annat en kalklösning för hårborttagning. Hårsäckarna utvidgar sig och håret faller av. Det mesta av dessa restprodukter från denna process tas om hand och går tillbaka till naturen i form av gödning. När hudarna väl är rengjorda går dom vidare till garvningsprocessen som tar ungefär 48 timmar. Detta stabiliserar hudarna och hindrar dem från att ruttna. Den vanligaste garvningsmetoden inkluderar en mineral, ett kromsalt somanvänds för tillverkning av kromgarvat läder och / eller växtämnen extraherade från till exempel träbark eller alternativt växter och / eller syntetiska / organiska ämnen, som används för att producera kromfritt läder.

Efter garvningsprocessen sorteras hudarna i olika klasser som kallas för Wetbluesortering. Här synas hudarna av vana ögon som bedömer vilka hudar som passar bäst till anilin, semianilin eller tekniskt läder. Alla hudar är vid denna punkt antingen blå, vita eller beigea beroende på om det är ett krom, kromfritt eller vegetabilgarvat läder. När hudarna har blivit sorterade, renskurna och avsynade går dom vidare till spaltning. En kniv spaltar den ca 4 mm tjocka huden i två skikt där det övre skiktet också falsas till önskad tjocklek. Den övre delen kallas för narvläder och den undre för spalt, denna del används normalt sett inte inom möbelindustrin utan går oftast vidare till industri som tillverkar skoläder. Alla hudar genomfärgas och får då sin slutliga grundfärg.

Därefter sker en eftergarvning av huden vilket ger lädret dess mjukhet och styrka. Hudarna sträcks sedan och torkas på olika sätt beroende på vilken slutprodukten ska bli. Därefter görs en ny sortering och bedömning av vilka hudar som ska bli anilin, semianilin eller tekniskt läder. Notera att ett läder i semianilin endast får kallas semianilin om narven är orörd. Slipas narven kallas det för korrigerat läder. Lädret går nu vidare till avdelningenför finish där det bland annat tumlas och får sin slutliga, rätta nyans och mjukhet. Tekniskt läder narvsätts också. Alla hudar testas för hållbarhet, flamskydd, ljusäkthet, torr- och våtgnidning, vidhäftning av finish, rivstyrka och tjocklek. Alla dessa egenskaper testas för varje parti producerat läder.

 

läder garvningsprocess

 

Typer av läder läder egenskaper

Det finns många olika typer av läder. De vanligaste är Anilin, Vegetabilgarvat läder, Semianilin, Tekniskt/ täckfärgat läder, täckfärgat/korrigerat/präglat läder samt spaltläder. Dessabenämningar är oberoende av vilket djurhuden kommer ifrån.

Anilin– och vegetabilläder är fullnarvsläder med mycket hög komfort. Lädret är inte korrigerat och naturliga karaktärsdrag som ärr, insektsbett, gödselmärken och andra oregelbundenheter syns då det inte är belagt med vare sig färg eller finish. Lädrets porer är öppna och i och med detta andas lädret. Vegetabilgarvat samt läder i anilin är väldigt känsligt mot fläckar och spill och kräver därför mer skötsel.

Semianilin är i grunden ett Anilinläder men man har förstärkt lädrets yta med ett tunt lager färg och finish. Detta gör lädret med ”användarvänligt” och fläckar samt spill är enklare att ta bort.

Tekniskt/täckfärgat läder liknar mer ett Semianilin men här har man påfört ett betydligt tjockare lager med färg och finish. Detta för att möta de tekniska specifikationer och krav som finns inom bland annat fordonsbranchen.

Täckfärgat/korrigerat/präglat har man korrigerat de mest framträdande oregelbundenheterna och sedan präglat in ett mönster som liknar den naturliga strukturen i ytan. Därefter färgas lädret till önskad färg och slutfinisheras. Denna lädertyp är relativt vanlig och används en del inom möbelindustrin. Självklart finns samtliga ovan kvalitéer men för att kunna använda så många som möjligt av hudarna är det inte ovanligt att man gör små korrigeringar.

Spalt är den undre delen av huden med en mockaliknande yta på båda sidorna. Denna typ av läder har ingen narv och lämpar sig därför inte för användning på ytor som utsätts för slitage. Mer vanliga användningsområden är i stället utsida av möbler samt bälten, arbetshandskar och skor. Lädret slipas, präglas och täckfärgas för att inte skilja sig från resten av klädseln.

Avslutning

Det här var grunderna i hur läder framställs och hur det kan användas. Det är, om det lädret vårdas och underhålls rätt, ett naturmaterial som är otroligt slitstark och hållbart över tid. Vi rekommenderar främst vårt Leather Clean & Protect kit som fungerar på de flesta sorters läder.
Med dagens utveckling hos garverierna, och då främst i Norden, är det även ett material som kan framställas utan stor miljöpåverkan till skillnad från syntetiskt läder som framställs från fossila källor i form av olja och på industriell väg.

Läder går ofta att reparera om det blivit en skada, vilket är svårt med syntetläder som i stället kastas och ersätts.

Vi på Leathermaster Scandinavia är stolta över att samarbeta med de stora garverierna i Norden så som Tärnsjö Garveri och Elmo.

Kategori: Guide