ECO Friendly


ECO Friendly - Miljöanpassade produkter från Leather Master Scandinavia.

Vi på Leather Master Scandinavia strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och anpassa dem efter våra kunders önskningar och behov. Som ett led i vår strävan har vi tagit fram märkningen ECO Friendly, en märkning som garanterar kunden att våra produkter är tillverkade med ett helhetstänkande vad gäller miljöfrågor. Vårt mål är att alltid ha de bästa produkterna på marknaden och samtidigt göra dem så skonsamma som möjligt för miljön. Med märkningen ECO Friendly ger vi kunden en garanti om att vi så långt som möjligt valt de tillsatser som är mest skonsamma för vår miljö.

 

eco-friendly

Kriterier för att en produkt skall märkas med ECO Friendly:

  • Produkter med märkningen ECO Friendly är bättre miljöval än liknande produkter
  • Produkten skall vara närproducerad för att minimera klimatpåverkan.
  • Produkterna säljs i  i stor utsträckning till företag och därmed ofta i stora volymer
  • Förpackningsemballage skall vara anpassat för produkten för att göra förpackningarna så små som möjligt att frakta.
  • Är så långt som möjligt fria från giftiga och miljöfarliga ämnen.

Läs mer om vårt miljöarbete
Leather Master Scandinavia ska prioritera miljöarbete som en viktig förutsättning för en varaktig utveckling av företagets verksamhet. Miljöarbete bygger på kontinuerliga förbättringar där helhetssynen betonas. Vi ska tillhandahålla produkter, förpackningar och tjänster som har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vid inköp, val av råvaror och produktutveckling ska vi sträva efter att finna alternativa lösningar. Detta i sin tur minskar påverkan på miljön och förbrukningen av råvaror och energi.

I vår verksamhet har vi ett helhetstänkande som baserar sig på våra produkters totala livscykel. Från råvara via framställning till användning och återvinning. Vi uppdaterar oss ständigt om miljöförbättrande varor, produkter och tjänster.

Vi arbetar aktivt med utbildning och information till samtliga medarbetare kring våra miljöplaner för att uppmuntra till ett aktivt miljöarbete. Vi ska visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete.

Övergripande arbetar vi genom vår miljöpolicy med att ställa krav på våra leverantörer att använda den för miljön mest fördelaktiga lösningen.

I vår strävan att medverka till så lite utsläpp som möjligt har vi sett över vårt orderläggande för att kunna minimera antalet transporter från våra leverantörer. Vi arbetar även hårt för att minimera onödiga leveranser från vårt lager. Detta görs genom att effektivisera utskicken av varor och föra en aktiv dialog med lagret för att kunna minimera onödig trafik.

  • Leather Master Scandinavia arbeta enligt riktlinjer för miljöstandarden ISO 14001.
  • Vi är medlemmar i REPA-registret där vi tar vårt ansvar när det gäller återvinning av kartonger och emballage.
  • Vi följer kemikalielagstiftningen REACH