Resultat före/efter med Leather Interior Care Kit


Här kan vi se resultatet före/efter från en nöjd kund som själv gjort i ordning sitt säte.

Produkterna som användes är Leather Interior Care Kit och Colour Make-Up Svart. Har du något du behöver hjälp med, hör av dig oss på Leather Master Scandinavia.

leather care     leather care

Före                                                                                  Efter