Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina


Ägarna och styrelsen i Leathermaster har beslutat att skänka pengar till Ukrainas barn via Unicef, denna gåva dubblas sedan genom Akelius Foundation. Vi gör detta för att visa vårt stöd till Ukraina. Varje krona som kommer fram till barnen i Ukraina kan bidra med oerhört mycket i dessa svåra tider. 

Från Unicefs hemsida:
”I konflikter och katastrofer är barnen mest utsatta. Behoven i Ukraina är enorma och eskalerar i takt med konflikten. Vi ser till att barn och familjer snabbt får tillgång till akut sjukvård, tak över huvudet, mat och rent dricksvatten. För närvarande har vi tio UNICEF-stödda mobila team i landet som erbjuder psykosocialt stöd till barn som blivit traumatiserade av den rådande konflikten. UNICEF arbetar också för att utbilda och skydda barn från att skadas av minor. 

UNICEF skalar nu även upp hjälpen till barn och familjer som flytt eller tvingats lämna sina hem, i nära samarbete med UNHCR, ett antal organisationer på plats i Ukraina och de lokala myndigheterna. Nödhjälp skickas och mest akut för tillfället är filtar, varma kläder, medicin, leksaker som ger trygghet och läromedel. UNICEF ser även till att människor får tillgång till rent vatten genom tankbilar som följer de interna flyktingströmmarna.

Behoven är svåra att överblicka och kan komma att ändras beroende på utvecklingen. I ett första skede har UNICEF gjort bedömningen att det kommer att behövas 66,4 miljoner USD för att ge tillgång till grundläggande förnödenheter inklusive vatten och sanitet, vaccinationer och hälsovård, möjlighet till fortsatt skolgång och lärande, psykosocialt stöd och akut kontanthjälp för upp till 7,5 miljoner barn

Ge en gåva idag, nu blir pengarna dubbelt så mycket värda eftersom Akelius Foundation dubblar varje gåva under mars månad.
Du och ditt företag är med oss och kämpar för barnen i Ukraina.”

 

Vi hoppas alla på ett slut på detta elände som just nu pågår i Ukraina!

Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i Ukraina